duhovnaizgradnja.com forum
http://www.duhovnaizgradnja.com/forum/

Iznad dobra i zla
http://www.duhovnaizgradnja.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=361
Stranica 1 od 3

Autoru:  Khali Olga [ 01 Maj 2011, 14:27 ]
Tema posta:  Iznad dobra i zla

"Sigurno se mnogima neće dopasti ovo što pišem

Čovek mora da ide iznad dobra i iznad zla.

Čovek mora da ide iznad dualiteta.

Čovek mora da bude van domašaja i dobra i zla.

Treba ići iznad belog i crnog, muškog i ženskog, lepog i ružnog, dobrog i zla...

Čovek ne treba nikada da bira strane.

Loše je biti ratnik svetlosti, baš kao što je loše biti ratnik mraka.

Makar smo iz naših života trebali da naučimo da ne valja komunizam a da ne valja ni demokratija.

Neki koji su bili komunisti, postali su demokrate, pa su opet komunisti, pa će opet biti demokrate, i u tom vrzinom kolu dobra i zla, procerdaće će ceo život.

I najdrastičniji primera dobra i zla pokazuju da ne treba birati strane...

Kad god se primeti deoba, mora se ići iznad nje...

Biti u službi dobra podjednako je loše kao i biti u službi zla. Treba ići iznad toga.

Biti u službi komunista podjedanko je loše kao i biti u službi nacista. Treba ići iznad toga.

Biti uz partizane podjednako je loše kao biti u službi ljotićevaca. Iznad toga.

Biti uz nacionaliste podjednako je loše kao biti u službi demokrata. Iznad toga.

Biti uz pravoslavlje podjednako je loše kao biti protiv njega. Iznad toga.

Biti protiv homoseksualaca je podjednako loše kao biti za njih.

Biti izdajica podjednako je loše kao biti patriota.

Biti gladan podjednako je loše kao biti sit.

Biti dobar podjednako je dobro kao biti loš.
Iznad, iznad, iznad svega toga.

U svakom momentu, u bilo čemu, u bilo kom momentu kada se primeti deoba bilo kakve vrste, mora se ići iznad nje. Pa kada se nadjemo iznad nje i naidjemo na neku novu deobu, mora se ici i iznad nje. I tako stalno, dok ne dodjemo do Boga.

Stalno iznad dobra i zla.

To je jedna od konačnih spoznaja."

Jedan moj prijatelj

Autoru:  Hari [ 02 Maj 2011, 09:39 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

Kahli je napisao:
U svakom momentu, u bilo čemu, u bilo kom momentu kada se primeti deoba bilo kakve vrste, mora se ići iznad nje. Pa kada se nadjemo iznad nje i naidjemo na neku novu deobu, mora se ici i iznad nje. I tako stalno, dok ne dodjemo do Boga.

Jest', i tako dođeš do Boga, a On ti kaže:
Znaš, Ja sam stvorio Nebo i Zemlju (što je, po mom mišljenju, dualnost)
Pa sam uočio tamu, i stvorio svjetlost, nakon toga sam rastavio....
.... (idu, dakle svi oni primjeri tog dualiteta i odvajanja)....
... a ti sad, faco.. budi iznad Mene kad god osjetiš dualitet i Moja razdvajanja.

Bez dualiteta nama potencijala (kakav god on bio), a bez potenicijala nema ni napona (ma kakav on bio). A bez svega toga nema cirkulacije pa samim tim ni života. Ja volim život i ne slažem se sa tvojim prijateljom.

Autoru:  Jehoash Abiel [ 02 Maj 2011, 12:41 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

Tačno je da dualnost ima svoje, različiti polovi su potrebni za potencijal a on je potreban za kretanje (život?), sve je u dualnosti

Nasuprot zlu stoji dobro, nasuprot smrti stoji život: tako nasuprot pobožniku stoji grešnik. I gledaj tako sva djela Svevišnjega, sva su po dvoje, jedno prema drugome. (Sirah 32,14)

S druge strane ima i ovo:

Ko um svoj obuzda, brzo iznad zla i dobra stiže... (Bhagavad-Gita 2,50)

Ali ljudi vrlih djela, iznad varke od dvojstava, od grijehova čisti sviju: ti Me štuju čvrsta srca. (Bhagavad-Gita 7,28)

Autoru:  Hari [ 02 Maj 2011, 15:31 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

:)
Intervenišem. Iz dva razloga... i dodajem još jedan razlog (da izađem odgovorom iz dualnosti)
1. razlog u tom prevodu zaista tako piše, u drugom prevodu, vjerovao ili ne, ne postoji riječ iznad
Bhagavat-Gita 2:50
Čovek koji je zaokupljen službom predanog poštovanje oslobađa se dobrih i loših dela čak i u ovom životu. Stoga teži za yogom, o Arjuna, koja je umetnost svakog delovanja.
Bhagavat-Gita 7:28
Oni koji su pobožno delovali u prethodnim životima i sadašnjem životu, čija su grešna dela potpuno iskorenjena i koji su se oslobodili dvostranosti iluziuje, odlučno se uključuju u Moju službu.
("Bhagavat-Gita kakva jeste" na srpskohrvatkom jeziku, ISBN 0-89213-054-7, Štampano u Indiji, 1982.)

2. je razlog, ako postavimo te stihove iz Siraha, Bhagavat-Gite, dakle iz doba prije Isusa Hrista, nemamo baš neko obećanje koje nas može izvesti iz varke od dvojnosti. Propovjednik (u 1. i 3. poglavlju) je o tom pisao, mudrovao, ali ja nisam našao adekvatan odgovor (to ne znači da se tamo i ne nalazi). Isus mnogo puta pominje da učenik ne može biti iznad učitelja, a zove nas da budemo savršeni kao Otac naš Nebeski.

E sad, ono (bar meni) najzanimljivije je što si me naveo da drukčije pristupim jednoj suri Kur'ana koja mi je veoma draga. Predlažem svim onima koji vole fina obećanja da je pročitaju, a ja ću ovdje samo one ajete koji su mi do ovog posta bili nejasni.
Sura Ar'Rahman - Milostivi (55)
17. Gospodara dva istoka i dva zapada –
46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja, -
62. Osim ta dva, biće još dvaneznatnija perivoja, -

Autoru:  Khali Olga [ 02 Maj 2011, 20:17 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

"A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti; Nego zna Bog da će vam se u onaj dan otvoriti oči, pa ćete postati KAO bogovi i znati šta je dobro što li zlo" 1. Mojsijeva 3:4-5

"I reče Gospodin Bog: eto, čovjek posta KAO jedan od nas znajući šta je dobro što je zlo, ali sada da ne pruži ruke svoje i uzbere s drveta života, i okusi, te do vijeka živi. I Gospodin Bog izgna ga iz vrta Edenskoga da radi zemlju od koje bi uzet." Prva Mojsijeva 3:22-23


Pitanje 1: Gdje u tekstu stoji da ne treba živjetu i voljeti život?
Pitanje 2: Šta je bilo na drvetu života? Koje znanje?

Autoru:  Hari [ 02 Maj 2011, 21:04 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

Citiraj:
Pitanje 1: Gdje u tekstu stoji da ne treba živjetu i voljeti život?
Pitanje 2: Šta je bilo na drvetu života? Koje znanje?


Pretpostavljam da su pitanja upućena meni pa ću pitati i ja.
Pitanje 1: Gdje sam naveo da u tekstu stoji da ne treba živjeti i voljeti život?
Pitanje 2:Gdje u 1. Mojs. 3.23 piše da je na drvetu života bilo znanje? U 2:9 piše sljedeće
9. И учини Господ Бог, те никоше из земље свакојака дрвета лијепа за гледање и добра за јело, и дрво од живота усред врта и дрво од знања добра и зла.

Autoru:  Khali Olga [ 02 Maj 2011, 21:13 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

Abdurrahman je napisao:
Ja volim život i ne slažem se sa tvojim prijateljom.


Ovdje.

2. Dobro da preformulišem pitanje: Šta je to bilo na drvetu života?

Autoru:  Hari [ 03 Maj 2011, 08:25 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

Odgovor na prvo pitanje glasi:
U tekstu nigdje ne stoji da ne treba živjeti i voljeti život.

Rečenica koju sam napisao i dalje stoji, ali ponoviću je:
Ja volim život i ne slažem se sa tvojim prijateljem. Da ponovo ne bi bilo tumačeno pogrešno (mada meni, kao autoru te rečenice, ona je sasvim jasna), objasniću je.

Tvoj prijatelj kaže: "Čovek ne treba nikada da bira strane."
Ja izabrah stranu i rekoh da volim život.
Tvoj prijatelj kaže: "Čovek mora da ide iznad dualiteta."
Ja znam da pored ljubavi postoji nešto nasuprot ljubavi. Obzirom da sam izabrao da volim život, ne slažem se sa tim da moram da idem iznad toga.
Dijelova iz datog teksta tvog prijatelja sa kojima se ne slažem ima dovoljno da se ne bih generalno mogao složiti (biti u saglasnosti) s njim. Smatram da je i biti saglasan jedan od izbora koji su ponuđeni. Da budem još preciniji, postoje i dijelovi sa kojima sam saglasan.
Najviše mi u tom tekstu smeta rečenica: "Biti u službi dobra podjednako je loše kao i biti u službi zla."
Citiraću sada Isusove riječi u Marku 10:18
А Исус рече му: што ме зовеш благијем? нико није благ осим једнога Бога. (V.Karadžić)
Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! (Kr.sadašnjost)

Mislim da je ovo sasvim dosta primjera sa kojima se ne slažem, a onaj ko se slaže - nek' se slaže. Njegov izbor.

Odgovor na drugo pitanje ti ne bih znao dati.
Može biti da je zaista drvo (biljka) sa kog se nešto može uzbrati i prevazići umiranje, a može biti i kabalističko drvo života.
Mogu reći šta mislim ali (čim kompletnim svojim bićem i vjerom) ne mogu stajati iza tog mišljenja, to bi bilo tumaranje u mraku. Za sada mogu samo reći ono što sam pročitao u Otkrivenju 22:14
Благо ономе који твори заповијести његове, да им буде власт на дрво живота, и да уђу на врата у град.(V.Karadžić)
Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad! (Kr.sadašnjost)

Autoru:  Khali Olga [ 03 Maj 2011, 09:08 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

Slažem se da se ne mora složiti oko ovoga. Tačno je da je bog stvorio i dobro i zlo. Birajući samo jedno od toga, mi biramo znači jednu stranu boga koja se nama sviđa. Jedna strana nije bog.

Ja ću dodati još ovaj tekst:

"Ljubav-mržnja.

Iznad, iznad, iznad i ove deobe.

Ostavimo mržnju po strani, lako je nju kritikovati.

Obratimo pažnju na ljubav.

Mora se ići iznad ljubavi.

Koliko puta je ljubav prema Hristu, prerasla u mržnju prema Alahu i obratno?

Koliko puta smo bili u ljubavi i patili?

Kako se samo perfidno ljubav umešala u odnose između dva pola što rezultira novim rađanjima i novim patnjama?

Mora se ići iznad ljubavi...

Ljubav prema otadžbini lak je okidač za mržnju prema drugim nacijama.

Mora se ići iznad ove podele, ako hoćemo mudrost i prosvetljenje.

Mora se ići iznad pakla i raja.

Mora se ići iznad demona i andjela.

Iznad celokupne kreacije se mora ići jer ona postoji kao rezultat dualiteta....Jedina ideja vodilja je Bog.

Treba zabaciti udicu visoko tamo gde je Bog.

I penjati se prema Bogu bez obzira na privlačnu silu dualiteta koja nas šiba svuda okolo nas.

Ljubav - mržnja; nebitno; - ja se penjam u pravcu Boga.

Dobro-zlo; nebitno je i to; - ja hrlim Bogu.

Nacionalista-izdajnik; potpuno nebitno; - ja hoću Boga.

Muško-žensko; nevažno; - interesuje me samo Bog.

Pametno-glupo, istina-laž, crno-belo, nacisti-jevreji, zvezda-partizan, toplo-hladno, moja nacija-tudja nacija, hrišćanstvo-pagani, Srbi-Turci,
demokrate-radikali, Gavrilo Princip-Franjo Josif,

NEBITNO, NE INTERESUJE ME, NE UČESTVUJEM, NE BIRAM STRANE - MENE INTERESUJE SAMO BOG!"

Autoru:  Slobar [ 03 Maj 2011, 11:03 ]
Tema posta:  Re: Iznad dobra i zla

I ja volim život. Nemoguće je da se rodi na ovoj planeti onaj ko ga ne voli i ne želi.
Ali ima jedno (a o tome govore i Bhagavad Gita, i sve i jedna ZEN priča, i Sveto Pismo, i Kur'an...): plus i minus su polovi koji omogućavaju kretanje, život, napredak, pa ipak onaj koji daje kišu i dobrima i zlima je iznad i izvan toga, a mi hoćemo da se njemu približimo, zar ne?
I šta je dobro a šta zlo znamo li?
Recimo za mene se izbor između ljotićevаca i komunista, homoseksualaca i heteroseksualaca uvijek zna (što ne znači da sam u pravu, ali to je moje i dok se nepromijeni ostaje tako)! Ali između pojedinog ljotićevca i komuniste, homoseksualca i "normalnog"...hm, hm,...A šta ako je ljotićevac heteroseksualac, a komunista neki ljigavi homoseksualac (bljak) :D ....
Šta ako homoseksluac ne uznemirava nikoga nego traži samo sebi srodne, a "normalan" maltretira žene, siluje, vrijeđa, ponižava...Šta ako...
Ali i to sve može biti ovako i onako, može biti važno a može biti i nevažno, jer svi su bića kojima je dano da hodaju ovom planetom, i onaj ko im je to pravo dao, on zna i zašto je to učinio, i kakva je kome uloga. Neko je možda baš zato poslan da maltretira druge, zato jer je njima za njihov duhovni razvoj potrebno da ih neko maltretira (jer jedino kroz patnju su sposobni da uče..). Sve je to....varljivo, jako varljivo.
Ako smo previše vezani za plus ili minus, onda nas nosi struja sad ovamo sad onamo. Da li je bolje biti elektron u žici, tj. električnom polju, kojeg generator struje nosa sad ovamo sad onamo, već kako se okrene polaritet, ili biti majstor elektroničar koji je iznad toga i upravlja električnim kolom po svom nahođenju?
Ipak, da bi se postalo majstor, potreban je određen staž kao "elektron" jer da bi se razumjelo, mora se imati neposredno iskustvo iznutra.
E, sad, ko je gdje u svom duhovnom razvoju došao i koliko je sazreo u onom do čega je došao...
Ovo bih ja rekao u vezi prvog a i ovog drugog teksta, koji se na njega nadovezuje:
može se biti iznad sa prihvatanjem i razumijevanjem, a može se biti iznad i sa odbacivanjem i prezirom.
Ovo prvo je bogoliko, ovo drugo je nadmeno.
I nikad ne treba zaboraviti da je bez obzira na to što je iznad svega, Krišna bio ja jednoj od strana opisanih u sukobu u Giti, da je J.H.V.H. stalno bio među svoji narodom pa i hodao među njima, da je Isus Hrist došao i hodao među ljudima, i mnogo puta su hodile mnoge nebeske ličnosti i učestvovali u događajima ovako ili onako, da je Jamaoka Tešu praveći se pametan i tvrdeći kako ništa ne postoji, od svog učitelja Dokuona dobio bambusovom lulom po glavi, da bi vidio da ipak barem postoji ljutnja koju je taj udarac izazavao...
E sad, ako je pisac ovih tekstova imao prvi pristup prihvatanja i razumijevanja polova, onda je tekst, i jedan i drugi, super (za mene).
Ali ako je onaj drugi, u smislu: sve je to bez veze, JA sam iznad toga, e onda...Čemu onda stvaranje u dvojnosti?
Ali to prepuštam piscu tog teksta i svakom onom ko ga čita da ga doživi onako kako osjeća i onako kako može.
Eto tako vidim ovo što je napisano, a i polemiku koja je iz toga ispala, koja možda nije bila ni potrebna.
A možda baš i jeste, jer sve je dobro za preispitivanje, za čišćenje, za utvrđivanje, ili za kušanje, i sve nam je to potrebno, jer nema takvoga ko ne treba nečeg da se riješi i da za sobom ostavi, da bi mogao da podnese ono što dolazi i da naslijedi Zemlju.

Stranica 1 od 3 Sva vremena su u UTC + 1 sat
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/